Czy tęsknisz za miejscem, gdzie panuje pokój, 
miejscem, które każdego dnia odpoczywa na nowo 
i odradza się w swej zawsze jednolitej dobroci?

Czy tęsknisz za czasem, kiedy wszystko będzie dobrze, 
kiedy nie będzie już bólu, nie będzie już smutku, 
a wszyscy będą się cieszyć pełnią sił i zdrowia?

Czy tęsknisz za łagodnością, współczuciem, zrozumieniem, 
Za zachętą, przyjaźnią i miłością, 
Za bliskim uściskiem swoich bliskich?

Módl się o siłę,
naładuj baterie,
pozwól się odprężyć,
Poczuj w sobie, jakie to dobre uczucie,
Być kochanym z całego serca.