Czy tęsknisz za miejscem, gdzie panuje pokój, miejscem, które każdego dnia odpoczywa na nowo i odradza się w swej zawsze jednolitej dobroci? Czy tęsknisz za czasem, kiedy wszystko będzie dobrze, kiedy nie będzie już bólu, nie będzie już smutku, a wszyscy będą się cieszyć pełnią sił i zdrowia? Czy tęsknisz za łagodnością, współczuciem, zrozumieniem, Za zachętą, przyjaźnią i miłością, Za bliskim […]